Tysk opprør mot den Europeiske Sentralbanken

Baden-Württemberg, Tyskland — Opprøret mot ECB sin stimuluspakke har gått inn i en siste fase. I 2014 begynte sentralbanken å kjøpe råtten gjeld fra Europeiske banker, kombinert med statsgjeld. For mange tyskere blir dette ansett som en direkte trussel mot kontinentets økonomiske helse.

Flere rettssaker har blitt avholdt de siste årene, uten at noen så langt har lykkes med å sette kjepper i hjulene for ECB.

Trykking av penger

Den Europeiske sentralbanken har trykket milliarder av euro siden stimuluspakken først ble iverksatt. ECB står ikke ansvarlig for pengetrykkingen selv, men avhenger av et nettverk av nasjonalbanker innenfor eurosonen.

Kombinert med oppkjøp av milliarder av euro i statsgjeld, har dette ført med seg en historisk lav styringsrente. Sentralbankens uttalte mål har vært å stimulere til høyere vekst i den europeiske økonomien, i form av økt inflasjon og lavere renter.

Negative effekter på økonomien

Mange tyskere mener at stimuluspakken symboliserer en direkte overføring av velstand fra rike nordvestlige europeiske land til banker med tvilsomme forretningsmetoder i PIGS-området.

PS: PIGS er en samlebetegnelse for landene Portugal, Italia, Hellas (Greece) og Spania.

De fremholder at de negative effektene med stimuluspakken er langt mer alvorlige enn hva ECB selv innrømmer.

Kritikere mener at oppkjøpsprogrammet fører til en kunstig forskyvning av prisene i obligasjonsmarkedet. Det påvirker i tillegg eiendomsprisene, som har skutt i taket som følge av historisk lave styringsrenter.

Kritikere hevder i tillegg av stimulusprogrammet er en form for u-hjelp til sørlige europeiske land, som hemmer omstilling. Ved å overføre massive pengesummer til disse landene, vil det bli enda vanskeligere å gjennomføre nødvendige politiske og økonomiske reformer.

Stimuluspakken har også skapt problemer for millioner av tyskere med sparekontoer. Kunstig lave styringsrenter har visket bort renteavkastningen, og tvunget innskyterne til å finne alternative inntektskilder.

Gruppesøksmål

Denne uken ble et nytt møte avholdt i Karlsruhe, sør-vest i Tyskland. Nærmere to tusen tyskere har gått til gruppesøksmål mot ECB, med mål om å utfordre sentralbankens makt. Øverst på ønskelisten deres er et håp om å stoppe stimuluspakken fra 2014.

Taktikken innebærer et indirekte angrep på sentralbanken, ved å sette en stopper for at den tyske nasjonalbanken (Bundesbanken) kan delta i stimulusprogrammet.

Flere rettssaker har blitt avholdt i Tyskland de siste årene, der målet er å ugyldiggjøre ulike ECB vedtak. Søksmålene går spesifikt etter sentralbankens myndighet til å instruere nasjonalbankene til å trykke penger.

Tyske domstoler har så langt ikke vært villige til å gripe inn. Tysk høyesterett har ved flere anledninger videresendt spørsmålet til EUs øverste domstol i Luxembourg.

Sistnevnte har avgitt dommer til fordel for ECB, hvor det eksplisitt fremgår at QE (Quantitative Easings) er lovlige, og innenfor ECB sin myndighet.

En kamp om myndighet

Tyskland første å nominere sin egen kandidat Jens Weidmann, til å lede ECB ved forrige avstemming. Det lyktes ikke, noe som tolkes som et tegn på at landets innflytelse er fallende innenfor eurosonen. I stedet valgte EU å gi toppjobben i ECB til Christine Lagarde, tidligere sjef for IMF.

På nåværende tidspunkt er det tvilsomt at noen vil klare å rokke ved ECB sin myndighet. Det er også lite sannsynlig at ECB vil endre kurs i nærmeste fremtid, ved å sette en stopper for pengetrykkingen.

Meny
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!