Tilbakegang i Markedet for Lån uten Sikkerhet

Banker som tilbyr lån uten sikkerhet i det norske markedet rapporterer om synkende omsetning og færre utstedte lån. En av disse er Bank Norwegian, som nylig la frem sitt resultat for årets andre kvartal.

Morselskapet Norwegian Finans Holding så resultatet etter skatt falle fra 482 til 474 millioner kroner. Fallet er relativt udramatisk, men viser likevel at tiden med voldsom vekst og høye inntektsmarginer er forbi.

Formidlere av usikret finansiering vil sannsynligvis også merke dette på bunnlinjen. Låneportaler lik billigeforbrukslån.no har i lang tid spilt en viktig rolle innen markedsføringen av lån uten sikkerhet.

Et krympende lånemarked vil derfor påvirke hele verdikjeden i sektoren.

Høye tap i Finland

Finland er blant de viktigste markedene for norske forbrukslånbanker. De siste årene har finnene tatt opp milliarder av kroner i lån uten sikkerhetskrav hos norsk-utenlandske filialer.

Det har derimot ikke vært smertefritt — En betydelig mengde finske lån misligholdes, til tross for at bankene har gode metoder for å kreve inn gjelden.

Et eksempel på omfanget av disse tapene kom til syne i 2018. Da videresolgte Bank Norwegian en stor portefølje med misligholdte finske lån til inkassobyrået Axactor.

Låneporteføljen var verdt hele 160 millioner euro, som tilsvarer over 1,6 milliarder kroner. Et slik beløp har utvilsomt stor innvirkning på Bank Norwegian sin bunnlinje.

Den illustrerer også hvor alvorlig problemet med misligholdte lån er blitt i Finland.

Høye utlånstap vil sannsynligvis motvirkes av en svakere kronekurs. Det skjer ved at Euroen styrker seg i verdi mot norske kroner.

Fremtidig vekst innen refinansiering

Et tema Privatøkonomi.net tidligere har skrevet om er den voldsomme veksten innen refinans. Det vil sannsynligvis være det neste satsningsområdet for de bankene som allerede tilbyr lån uten sikkerhet.

Med refinansiering kan bankene spise markedsandeler fra hverandre, og dermed oppnå organisk vekst. Mye tyder på at flere sitter med en høy gjeld som de vil ha behov for å refinansiere på sikt.

Produktet er nesten det samme som et klassisk forbrukslån. Forskjellen ligger i at kunden bytter ut et gammelt lån med et nytt lån, til bedre rente.

Nisjeaktørene spiser markedsandeler

I tillegg har dette skapt en pengebonanza for nisjeaktører som tilbyr refinans med sikkerhet i eiendom.

Gjennom å kreve eksisterende boligverdier som sikkerhet har de kunnet hjelpe nordmenn som sliter med å finne hjelp andre steder på grunn av betalingsanmerkninger.

Blant disse finner vi blant annet Kraft Bank. Banken kan vise til sterke økonomiske resultater som følge av dette tilbudet. Kraft Bank har spist betydelige markedsandeler siden de lanserte tilbudet sitt i 2018.

Veksten innen refinansiering vil også kunne øke dramatisk dersom styringsrenten fortsetter å stige i årene fremover.

Reguleringer struper bransjen

Harde tiltak har blitt innført for å demme opp for den voldsomme veksten innen usikret finansiering.

Det inkluderer strengere krav til betjeningsevne, forkortet nedbetalingstid og innstramminger hos bankenes sikringsfond.

Flere banker har over tid kunnet lokke til seg nye kunder i utlandet, ved hjelp av gunstige sikringsordninger.

Det har latt seg gjøre fordi den utenlandske filialen fortsatt eies av det norske morselskapet (som teknisk sett er underlagt Bankenes Sikringsfond).

Dermed har sparekunder løpt til de norske bankene for å skyte inn pengene sine, i bytte mot lovnader om at tap inntil 2 million kroner dekkes.

Det er langt høyere enn hva EU banker kan tilby. Der ligger på fattige 100.000 euro, eller det som tilsvarer omkring 1 million kroner.

Låneformidlere forsvinner

Nye regler er innført som forbyr lånemeglere fra å inngå avtaler med tredjeparter. Flere aktører har gjort god butikk på formidling av lån uten sikkerhet gjennom samarbeidsavtaler med meglerne.

Nå innføres det et krav om at alle selskap som formidler lån må være direkte tilknyttet bankene. Det vil gå hardest utover selskaper som profiterer fra det vi kaller “leads generering”.

Altså, at de sanker inn søknader om lån på vegne av norske kunder, som deretter sendes til meglere i bytte mot provisjon.

Meny
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!