mandag, oktober 14, 2019
bayer monsanto logo

Slik ble Bayer-Monsanto oppkjøpet en av tidenes største fiaskoer

Bayer var lenge kjent som et av Tysklands mest respekterte og ærverdige konglomerater. Med vidtrekkende interesser innen farmasi,...

Sverige – Høy vekst i blancolån

Svenskenes opptak av blancolån har nærmest eksplodert de siste årene. Veksten har vært så dramatisk at den sprenger de vekstnivåene vi har...

Tilbakegang i markedet for lån uten sikkerhet

Banker som tilbyr lån uten sikkerhet i det norske markedet rapporterer om synkende omsetning og færre utstedte lån. En av disse er...

Tysk opprør mot den Europeiske Sentralbanken

Baden-Württemberg, Tyskland -- Opprøret mot ECB sin stimuluspakke har gått inn i en siste fase. I 2014 begynte sentralbanken å kjøpe råtten...