Bare lavt utdannede som spiller casino… eller?

At norsk spillpolitikk har blitt heftig debattert de siste 10-15 årene hersker det ingen tvil om, og det slenges ut beskyldninger og antakelser i vilden sky fra alle parter.

En av de mest seiglivede mytene i så måte er at det er de lavt utdannede menneskene i Norge som spiller aller mest – men denne myten har nå blitt avlivet, og det til gangs.

Nettstedet NorgesCasino har nemlig fått gjennomført en spørreundersøkelse blant norske spillere og de har med jevne mellomrom sluppet interessante nyheter som forteller en god del om demografien til de norske spillerne.

Her kommer det frem at myten om den lavt utdannede spilleren slett ikke er sann!

Flest med høy utdannelse

For det første kan det være verdt å nevne at denne undersøkelsen har blitt utført av det anerkjente og uavhengige internasjonale analyse- og undersøkelsesbyrået Mantap Global AB, og det er derfor god grunn til å anerkjenne tallene som NorgesCasino presenterer i sine artikler.

Som sagt så viser det seg at blant de spurte spillerne så oppga hele 39,6% at de hadde en høyere utdanning på 3 år eller mer. I tillegg til dette så svarte 36,8% at de hadde en videregående utdanning på minst 2 år.

Kort fortalt betyr dette at de personene med høyest utdanning utgjorde den største enkelgruppen av spillere, og inkluderer man de med videregående utdannelse og høyere utdannelse på 1-2 år så kommer vi opp på et tall på 95,3%.

Regnestykket er da veldig enkelt, og det viser at det kun er 4,7% av norske spillere som kun har grunnskoleutdanning, og da kan man vel trygt konkludere at utdanningsmyten når det kommer til spill på nett er tilbakevist.

Når det er de med den høyeste utdanningen som utgjør den største gruppen av spillere er det trolig virkelig på tide å revurdere noen av de antakelsene man har gjort seg opp om denne underholdningsformen.

Kun arbeidsledige som spiller? Nei!

Det har også vært en myte om at det er de arbeidsledige, eller arbeidssøkende som heter i dag, som har vært de ivrigste spillerne, men også denne antakelsen får seg et kraftig skudd for baugen i denne undersøkelsen.

Undersøkelsen viser at det rett og slett bare er 9,2% av spillerne som er arbeidsledige, mens hele 60% – altså 6 av 10 – er ansatte. I tillegg kommer det 5,9% som er bedriftseiere, mens 7,8% er pensjonister.

Mantap har også spurt om inntektene til de som spiller og her kommer det frem at det er en jevn fordeling blant spillerne om man ser på inntekt.

Alt i alt kan vi trygt si at det ser ut som om at man må gjøre noen revurderinger om de norske spillerene som velger casinounderholdning på nett, ettersom tallenes tale er nokså klare.

Undersøkelser som dette er viktig for å få kartlagt demografien blant spillerne, og så kan det faktisk se ut som at man kan konkludere med at det blir spilt casino på nett i alle samfunnslag – selv om fordommene mot dette forteller en helt annen historie.

Meny
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!