Bør man investere i casinoselskapet GiG?

Gaming Innovation Group er et norskeid selskap som i hovedsak retter seg mot det norsk europeiske gambling markedet.

Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren GiG, og følger en vertikal-integrert forretningsmodell. De tilbyr tjenester innenfor hvert eneste ledd av casinobransjen, med unntak av spilldesign.

GiG har på lik linje med de fleste andre gamblingselskap valgt å slå seg ned på den lille øystaten Malta. De har på kort tid lykkes med å bygge opp en imponerende portefølje, bestående av både operatører, affiliates og skribenter.

Her ser jeg nærmere på selskapets fremtid og hvorvidt det er verdt å investere penger i forretningsmodellen.

Anbefalt: Norge på vei mot legalisering av casinobransjen.

Landbaserte casino troner ikke lenger på toppen av verdikjeden. Fremtiden til gamblingindustrien er mobil.

En fremtidsrettet modell

La oss først fokusere på det rent industrielle. GiG er en pioner innen digital gambling, og fortjener skryt for at de så viktigheten av mobile løsninger på et tidlig stadie. Selskapets styrke er evnen til omstilling, og fokus på digitale løsninger for nettcasino.

Den vertikale forretningsmodellen betyr at GiG tilbyr tjenester på nesten alle nivå innen online gambling. I teorien er dette en stor fordel, gitt at de klarer å implementere strategien på riktig måte.

Operatører og merkevarer

GiG eier sine egne operatørselskap som står bak selve driften og vedlikeholdet av diverse nettkasino. Det inkluderer blant annet merkevarene Rizk, Dunder Casino, Super Lenny og Betit.

Innovation Labs

Denne delen av bedriften har ansvaret for drift og promotering av selskapets affiliatesider. En casino affiliate tjener penger på promoteringen av online casino til norske (eller utenlandske) spillere.

Hver affiliate belønnes typisk med 25-40% av omsetningen, avhengig av hvor mye penger og trafikk de genererer. Dette er oftest lifetime revenue, som betyr at en tjener gode penger på spilleren over tid.

Programvare for gambling

GiG har spesialisert seg innen utviklingen av casino-programvare, som de igjen lisensierer ut til andre selskap. Utvikling og drifting av online casino er som kjent uhyre komplisert. Forretningsmodellen ser ut til å være tuftet på at konkurrentene ikke vil ha et ønske om å utvikle sine egne plattformer fra bunn.

Aksjen sliter i motbakke

Her ser man en screenshot fra Oslo Børs som viser hvilke massive verditap det er snakk om.

Aksjekursen til GiG har slitt voldsomt i senere tid. Nærmere 75% av verdien er blitt visket ut i løpet av 12 måneder, og mange investorer har valgt å selge seg ned med tap.

Kursen til GiG har falt over 75%, siden juli 2018. Selskapet sliter i motbakke. Er dette en god kjøpsmulighet?

Derfor sliter GiG

Selskapet har hatt et turbulent år, med mange utskiftninger i toppledelsen.
Verdien av selskapets merkevarer er blitt nedskrevet med over 130 millioner kroner.

En voldsom utstedelse av nye aksjer har vannet ut eierandelene til eksisterende aksjonærer.

GIG har kjøpt selskaper i høy hastighet, og noen kritikere mener de har betalt overpris.

Dyre oppkjøp

GiG valgte nylig å bokføre nedskrivninger i selskapet tilsvarende 134 MNOK, eller det som utgjorde ca. 13,6 millioner euro. Av dette var det merkevarene Betspin, Thrills og Superlenny som fikk barbert bort de største verdiene.

Nedskrivningene kommer på et spesielt dårlig tidspunkt, gitt at selskapet har vært på et aggressivt oppkjøpsraid siden 2015.

I perioden 2015-2017 brukte GiG enorme beløp for å kjøpe seg opp i rivaliserende selskap, inklusive Betit Group. For å finansiere oppkjøpet av sistnevnte valgte GiG å utstede 153 millioner nye GiG aksjer.

Det problematiske var at Betit også stod som eier av de merkevarene som nå er blitt nedskrevet. Til samme tid var det et sterkt trykk på ledelsen for å få opp selskapets omsetning via en såkalt earnout avtale.

Kort forklart er earnout agreements en type avtale som belønner ledelsen i et selskap, såfremt de når visse mål for revenue og inntjening. Avtalen tilsa at ledelsen skulle få utstedt 125 millioner GIG aksjer dersom de traff en økonomisk milepæl. Denne milepælen var en omsetning på litt over 60 millioner euro per år.

Det store dilemmaet for investorene

Mange investorer reagerer på at GiG har kjøpt andre selskapers merkevarer for enorme summer, hvorpå verdiene av oppkjøpene senere viskes ut i form av nedskrivninger.

Spørsmålet er om dette ble gjort kun for å drive opp omsetningen, slik at ledelsen kunne ta sin del av kaken?

Jeg tror selv at svaret er nei. Den norsk utenlandske bransjen for gambling har vært i sterk vekst, og for å overleve har selskapene måtte ty til aggressive oppkjøp av konkurrenter. Hele industrien har gjennomgått en konsolideringsprosess de siste årene, preget av høyt tempo og behov for kapitalinjeksjoner.

Hvorfor verdier er blitt nedskrevet er vanskelig å si, men casinobransjen er kjent for å være syklisk, ved at den går i baner.

GiG sin ledelse har i stor grad vært preget av profesjonalitet og åpenhet omkring selskapets økonomiske situasjon. Det inkluderer jevnlige investormøter der strategi og finansielle utfordringer diskuteres i detalj.

Vanskelig å drive effektivt i casinobransjen

Dessverre har GiG også slitt med høye overheadkostnader. Her sikter jeg til immaterielle kostnader som ofte er vanskelig å bokføre eller anslå på forhånd.

Det er for eksempel vanskelig å drifte et selskap fra Malta, med norske ansatte som jobber fra andre lokasjoner i utlandet.

Å drive et vertikalt integrert casinoselskap av internasjonal størrelse krever et enormt fokus på logistikk, kostnadskontroll og HR.

Samtidig er det vanskelig å bokføre/anslå verdien på gambling merkevarer i et syklisk marked. Særlig i det nåværende klimaet, der norske myndigheter har gått til kamp mot de utenlandske aktørene.

GIG har balansert på en tynn tråd, uten tydelige signaler fra verken EU eller Stortinget omkring fremtidig lovgivning. Det er derfor forståelig at de har gjort feil underveis.

Verdt å investere i aksjen

Selv mener jeg at dagens kurs kan være et gunstig tidspunkt for å investere i selskapet. Aksjeprisen har riktignok falt med over 75% de siste 12 månedene, men GIG sin fundamentale inntjeningsmodell er derimot uforandret.

Ingen betviler at kasinomarkedet kan generere store inntekter, både på nåværende tidspunkt og i fremtiden.

Å sitte med eierandeler i GiG kan by på en enorm mulighet, dersom Norge velger å legalisere bransjen. Selskapet er i en unik posisjon for å kunne spise markedsandeler i et slik marked.

Hva skal til for at GiG skal lykkes på sikt?

For at GiG skal lykkes er selskapet nødt til å fokusere på sine kjernestrukturer og merkevarer. For øyeblikket er det særlig Innovation Labs som gjør det best, rent økonomisk.

Det er den delen av selskapet som tjener penger på affiliatevirksomhet. De eier også flere av de mest velkjente affiliate merkevarene i Norge.

Sider som Casinotopplisten og Casinospesialisten ranker svært høyt for viktige keywords i Google, og bidrar til å heve selskapets inntjening. Derfor anbefaler jeg et kjøp av GIG aksjen, til tross for den høye risikoen det medfører.

Meny
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!