Bør man Kjøpe Bitcoin før Halveringen

I 2020 vil belønningen for å mine bitcoin halveres fra 12,5 til 6,25. Flere av de som jobber innenfor bransjen mener på bakgrunn av dette at det kan være lurt å kjøpe bitcoin på nåværende tidspunkt.

Hva er en halvering?

Halvering, bedre kjent som the halvening på engelsk, er det tidspunktet hvor såkalte block rewards kuttes i to. Det medfører at minere vil få mindre utbetalt for hver blokk med bitcoin-transaksjoner som de lykkes med å verifisere.

For at bitcoin skal kunne overføres mellom ulike enheter trenger de minere som validerer transaksjonene ved hjelp av datakraft. Insentivet for å gjøre dette er todelt:

For det første kan de tjene penger ved å motta nye bitcoin som utstedes ved jevne mellomrom.

For det andre mottar de en andel av de pengene som inngår i transaksjonen som valideres.

Halveringen av betalingen til minere skjer omtrentlig hvert 4 år, eller det som i henhold til bitcoin sin kjernekode er satt til en grense på 210.000 blokker (antall transaksjoner).

Sist gang dette skjedde var 9 Juli 2016. Da falt belønningen fra 25 BTC til 12,5, og denne skal nå altså nok en gang reduseres i 2020. Interessant nok eksploderte også prisen på dette tidspunktet, se bare på Coinmarketcap og hvordan USD/BTC prisen skjøt opp.

I perioden før halveringen økte prisen per BTC markant.

Nå kan tiden være inne for å kjøpe

En viktig del av insentivet til å kjøpe bitcoin handler om det begrensede antallet som er i sirkulering. Det finnes kun 21 mill. bitcoin og det vil aldri lages flere.

Et begrenset antall med bitcoin legger igjen press på prisene, som betyr at dette kan være et godt tidspunkt for å kjøpe bitcoin.

Du kan lese mer om det på denne siden: https://www.privatøkonomi.net/hvordan-kjope-bitcoin/.

For det første vil det være en mye høyere etterspørsel enn hva markedet har tilgjengelig for salg. Deretter vil det føre til at bitcoin minere må ta seg bedre betalt for hver overføring. Ettersom de krever mer betalt (for å dekke strøm og øvrige kostnader), vil også prisene på bitcoins stige.

For de som kjøper bitcoin vil det kunne føre til økt økonomisk gevinst, ved at prisen per BTC hopper i været.

Slik belønnes en bitcoin miner

Så fort en miner har lykkes med å løse en algoritmisk “blokk” med bitcointransaksjoner vil de motta belønning. Hver belønning kalles for en “blokk gevinst” og gis til de som har bidratt til å løse oppgaven.

Her ser du en mer detaljert forklaring av prosessen.

Å løse disse algoritmene krever enorme mengder med energi og datakraft. Derfor har også bitcoin-minerne valgt å legge virksomheten sin til land hvor de har tilgang til billig energi, slik som Russland og Kina.

Hver gang en ny blokk gis i belønning øker også antallet bitcoins som er i sirkulasjon. Det er denne mekanismen som gjør at det totale antallet øker over tid.

Svakere økning over tid

Innledningsvis ble det forklart at belønningen halveres, og at den nå i 2020 vil reduseres fra 12,5 til 6,25 BTC per blokk som mines. Deretter må 210.000 nye blokker mines før neste halvering finner sted.

Gitt at belønningen faller vil det også ta lenger tid å utstede nye bitcoins, da færre antall belønnes til minere. Det gjør at inflasjons-ratioen faller over tid, ved at antallet krymper i et lineært forhold til tidsperioden.

Minere tjener også bitcoins på andre måter

Et viktig faktum er at minere ikke kun avhenger av belønningen for å løse en matematisk utfordring (blokk). De drar også inn avgifter som stammer fra de som sender bitcoin transaksjoner.

Hver gang man sender BTC over nettverket vil man betale et gebyr for at minere skal håndtere transaksjonen. Denne avgiften varierer, men prinsippet er at jo mer man betaler, jo raskere vil transaksjonen gjennomføres.

Ergo: Minere vil fortsette å tjene penger enda blokk-belønningene forsvinner på sikt.

Prisene er nødt til å øke

For å mine bitcoins kreves det enorme mengder med energi, høyteknologisk utstyr og arbeidere som holder oversikt over systemet. Når belønningene faller vil det også legge press på minere som ønsker å drive økonomisk.

Mange minere vil simpelthen slutte å håndtere transaksjoner dersom de ikke får betalt nok til å dekke de løpende utgiftene. Når flere minere trekker seg ut av markedet vil det også være større konkurranse om å få transaksjoner godkjent.

Det betyr at alle de som ønsker å sende bitcoin vil måtte by en høyere pris i gebyrer for å få sin transaksjon godkjent sammenlignet med tidligere. Av den grunn kommer også prisene til å stige, noe vi har sett skje gjentatte ganger tidligere.

Meny
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!